بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید فکوری به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور، از اوایل سال 1388آغاز گـردید. این بیمارستان در شهرستان جویبار با هدف ارائه خدمت به بومیان و ساکنین و گردشگران تآسیس گردید. از ابتدای ساخت هدف و رویکرد بیمارستان به سمت گردشگری سلامت با توجه به پتانسیل های بالقوه این شهرستان پایه ریزی گردید .